ภาครัฐฯ และ ภาคอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศต่างๆของโลก เขาช่วยเหลือคนทำงานกันอย่างไร? ในภาวะวิกฤติ โควิด-19

ขณะที่บรรดาบริษัทต่างๆในฮ…